Kamu Gözetimi Kurul Kararı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
KGK’nın Kurul Kararı şöyle;

kgk

1 Kasım 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29162

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No : 75935942-050.01.04 – [01/33]

Toplantı Tarihi : 23/10/2014
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen ve 26/8/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

“2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,”

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir