2017 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

2017 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

 

Sınav Adı

 

Sınav Tarihleri

İlk kez (Dosya) Sınava Katılacaklar için SMMM Odalarına Son Başvuru Tarihi SMMM Odaları Tarafından TESMER Başkanlığına Dosya Gönderiminin Son Tarihi Tekrar Sınava Katılacaklar için TESMER Başkanlığına Son Başvuru Tarihi  

Açıklama

YMM Sınavı (1.Dönem) 25 Mart – 3 Nisan 2017 30 Ocak 2017 6 Mart 2017  

Başvuru yeri: TESMER

Son başvuru tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

YMM Sınavı (2.Dönem) 1 – 10 Temmuz 2017 8 Mayıs 2017 12 Haziran 2017
YMM Sınavı (3.Dönem) 11 – 20 Kasım 2017 18 Eylül 2017 23 Ekim 2017
SMMM Sınavı (1.Dönem) 25-26 Mart 2017 16 Ocak 2017 9 Şubat 2017 6 Mart 2017 09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
SMMM Sınavı (2.Dönem) 29-30 Temmuz 2017 15 Mayıs 2017 9 Haziran 2017 10 Temmuz 2017 09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
SMMM Sınavı (3.Dönem) 9-10 Aralık 2017 18 Eylül 2017 9 Ekim 2017 13 Kasım 2017 09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
ABC Staj Değ.(1.Dönem) 26 Mart 2017 16 Ocak 2017 9 Şubat 2017 6 Mart 2017 09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
ABC Staj Değ. (2.Dönem) 30 Temmuz 2017 15 Mayıs 2017 9 Haziran 2017 10 Temmuz 2017 09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
ABC Staj Değ. (3.Dönem) 10 Aralık 2017 18 Eylül 2017 9 Ekim 2017 13 Kasım 2017 09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
Özel SMMM Sınavı (1.Dönem) 26 Mart 2017 6 Mart 2017
Özel SMMM Sınavı (2.Dönem) 30 Temmuz 2017 10 Temmuz 2017
Özel SMMM Sınavı (3.Dönem) 10 Aralık 2017 13 Kasım 2017
Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) 25 Şubat 2017 2 Ocak 2017 2 Ocak 2017
Staja Giriş Sınavı (2.Dönem) 1 Temmuz 2017 2 Mayıs 2017 2 Mayıs 2017
Staja Giriş Sınavı (3.Dönem) 14 Ekim 2017 31 Ağustos 2017 31 Ağustos 2017

 

Not : Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

 

Sınav Başvuruları ile İlgili Önemli Bilgiler
Staja Giriş Sınav Başvuruları, ilgili ayın 1. işgünü başlar, sonuna kadar devam eder.

İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2017 yılı sınav takvimi ile “ilk başvurular” için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar “Yeni Sınav Dosyası” hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.