Yatırım Teşvik Belgeli Makinanın Satışı KDV’ye Tabi Mi?

Halı, iplik, bitkisel yağ, çocuk bezi imalatı yapan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1- Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, hangi hallerde serbesttir?

2-Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım tamamlanmış ancak tamamlama vizesi henüz yapılmamış ise makine ve teçhizat kaç yıl geçtikten sonra ve hangi koşullarla satılabilir?

3- Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5 yılını doldurmamış makine ve teçhizat, hangi koşullarla başka bir firmaya devredilebilir, satılabilir, ihraç edilebilir veya kiralanabilir?

4-Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte 5 yılını doldurmamış makine ve teçhizat, hangi koşullarla satılabilir?

5-Mevcut Bir Yatırım Teşvik Belgesi, üzerinde isim değişikliği yapılarak başka bir firmaya devredilebilir mi?

6-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat, yatırım dönemi içinde başka bir firmaya KDV’siz satılabilir mi?

7-Mevcut Bir Yatırım Teşvik Belgesinin, üzerinde isim değişikliği yapılmak suretiyle başka bir firmaya devredilebilmesi halinde, bu belgede yer alan makine ve teçhizatın, belgeyi devralan firmaya satışı KDV tabi mi?

8-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat, yatırım döneminden sonra(tamamlama vizesi yapıldıktan sonra) başka bir firmaya KDV’siz satılabilir mi?

9-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın, yatırım dönemi içinde başka bir firmaya satılması halinde fatura düzenlenmesi şart mı?

10-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın, yatırım dönemnden sonra başka bir firmaya satılması halinde fatura düzenlenmesi şart mı?

 

Şeklindedir. Sözü edilen soruya ilişkin açıklamalar yukarıda anılan yatırımlarda devlet yardımları Hakkındaki Kararın 22.Maddesi, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ”II/B-5.Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümü ile Özelgede yapılmış olup, özetle şöyledir:

 

1-Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının alış tarihinden itibaren 5 yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.

2-Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım tamamlanmış ancak tamamlama vizesi henüz yapılmamış ise, yatırımlarla ilgili makine ve teçhizat, alış tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra, işletmenin asgari 5 yılsüreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, tamamlama vizesi yapılabilir ve satılabilir.

3- Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5 yılını doldurmamış makine ve teçhizatın;

a-Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması, yani yatırımın bütün halinde devredilmesi,

b-Sanayi Bakanlığından izin alınması,

kaydıyla teşvik belgeli bir başka yatırımcıya devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihraç edilmesi, kiralanması mümkündür.

4-Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte 5 yılını doldurmamışmakine ve teçhizat;

a-Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması, yani yatırımın bütün halinde devredilmesi,

b-Sanayi Bakanlığından izin alınması,

kaydıyla başka bir yatırımcıya satılabilir.

5-Mevcut Bir Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi Bakanlığından izin alınması şartıyla üzerinde isim değişikliği yapılarak başka bir firmaya devredilebilir.

6-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat, yatırım dönemi içinde aşağıdaki koşullarla başka bir firmaya KDV’siz satılabilir:

a-Sanayi Bakanlığından izin alınmalıdır,

b-Alıcı firmanın Yatırım Teşvik Belgesinin bulunmalıdır,

c-Alıcı firmanın Yatırım Teşvik Belgesinin ekinde yer alan listede bu makine ve teçhizat yer almalıdır.

7-Mevcut Bir Yatırım Teşvik Belgesinin, üzerinde isim değişikliği yapılmak suretiyle başka bir firmaya devredilebilmesi halinde, bu belgede yer alan makine ve teçhizatın, belgeyi devralan firmaya satışı KDV tabi değildir.

8-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat, yatırım döneminden sonra(tamamlama vizesi yapıldıktan sonra) başka bir firmaya KDV’siz satılamaz. Makine ve teçhizatın KDV’siz satılabilmesi için satış işleminin yatırım dönemi içinde olması şarttır.

9-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın, yatırım dönemi içinde başka bir firmaya satılması halinde fatura düzenlenmesi şarttır. Faturada KDV Kanununun 13/d Maddesine atıf yapılarak KDV hesaplanmamalıdır.

10-Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın, yatırım dönemnden sonra başka bir firmaya satılması halinde fatura düzenlenmesi şarttır. Faturada KDV hesaplanmalıdır.

Yukarıdaki soru ve cevaplar özet halinde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Makine ve Teçhizat Satışı:

Yatırım İşlemleri Faaliyet Süresi 5 Yılı Tamamlama Vizesi Bütün Satış Açıklama
Makine Techizatın  Satışı 5 Yıldan Fazla Doldurmuş Yapılmış Hayır Satış Yapılabilir
Makine Techizatın  Satışı 5 Yıldan Fazla Doldurmuş Yapılmamış Hayır Satış Yapılabilir
Makine Techizatın  Satışı 5 Yıldan Az Doldurmamış Yapılmamış hayır Satış Yapılamaz
Makine Techizatın  Satışı 5 Yıl Aranmaz Doldurmamış Yapılmamış Evet Satış Yapılabilir
Makine Techizatın  Satışı 5 Yıl Aranmaz Doldurmamış Yapılmamış Hayır Satış Yapılamaz
Makine Techizatın  Satışı 5 Yıl Aranmaz Doldurmamış Yapılmış Evet Satış Yapılabilir

 

KDV Kanununa Göre Makine ve Teçhizat Satışı:

Yatırım İşlemleri Alıcı Firma Yat.Teşvik B. Listede Makine Bakanlık İzni Tamamlama Vizesi KDV
Makine Techizatın  Satışı Var Var Var Yapılmamış Yok
Makine Techizatın  Satışı Var Yok Var Yapılmamış Var
Makine Techizatın  Satışı Yok Yok Yok Yapılmamış Var
Makine Techizatın  Satışı Var Var Var Yapılmış Var

 

Kaynaklar:

Yasal Dayanak Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
19.06.2012 – 28328 (RG) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
26.04.2014 – 28963 (RG) KDV Genel Uygulama Tebliği
13.05.2016 – 4 Bitlis Defterdarlığı Özelgesi

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir