Stok Affında Beyan Edilen Değerler, Ortaklara Vergisiz Bir Şekilde Nasıl Dağıtılabilir?

7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yasanın 6/1. Maddesi uyarınca işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları,

kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden envanter listesi ile vergi dairelerine bildiren ve defterlerine kaydeden mükellefler, bu stoklar için aşağıdaki işlemleri yapabilirler:

1-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar.

2-Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

3-Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur.

Örnek:

1-(A) Halı A.Ş., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan akrilik ipliğine ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 15.09.2018 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. %8 oranında KDV’ye tabi olan akrilik ipliğin, firma tarafından belirlenen rayiç bedeli 1.000.000.-TL’dir.

2-Stoklarda bulunan ancak kayıtlarda yer almayan 1.000.000.-TL akrilik iplik için karşılık ayrılmıştır.

3- Stoklarda bulunan ancak kayıtlarda yer almayan 1.000.000.-TL akrilik iplik için ayrılan karşılık 1.000.000.-TL karşılık, 25.10.2018 tarihinde ortaklara dağıtılmıştır.

4-Şirketin muhasebe kayıtları şöyle olmalıdır.

a-Akrilik İpliğin Kayda Alınması:

Borçlu Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacaklı Hesaplar Alacak Tutarı (TL)
150-İLK MADDE MALZEME 1.000.000
191-İNDİRİLECEK KDV 40.000
525-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK 1.000.000
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 40.000

b-Akrilik İplik İçin Ayrılan Karşılığın Ortaklara Dağıtılmasına Karar Verilmesi:

Borçlu Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacaklı Hesaplar Alacak Tutarı (TL)
525-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK 1.000.000
331-ORTAKLARA BORÇLAR 1.000.000

c-Akrilik İplik İçin Ayrılan Karşılığın Ortaklara Ödenmesi:

Borçlu Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacaklı Hesaplar Alacak Tutarı (TL)
331-ORTAKLARA BORÇLAR 1.000.000
102-BANKALAR 1.000.000

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
18.05.2018 – 30425 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

 

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir