Müfettişlere Müfettiş…

Vergi müfettişleri tarafından hazırlanan inceleme raporlarına ek denetim getirildi.

Son dönemde gerçekleştirilen vergi incelemeleri tartışma yaratırken müfettiş raporları konusunda da dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Vergi müfettişleri tarafından hazırlanan inceleme raporlarına ek denetim getirildi. Bundan böyle aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik müfettiş raporları “koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması” gerekçesiyle önce, üyeleri Vergi Denetim Kurulu başkanı tarafından belirlenecek ayrı komisyonlar tarafından da değerlendirilecek. Komisyonların sayısı ihtiyaca göre artırılabilecek.

Maliye Bakanlığı “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Mevcut yönetmelik rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyordu. Yönetmelikte rapor değerlendirme komisyonlarının görevi inceleme raporlarının mevzuata uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirme olarak yer alıyordu.

İnceleme için yeni komisyon

Maliye Bakanlığı dün yaptığı yönetmelik değişikliği ile rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını düzenleyen maddeye ekleme yaptı. Ek maddeye göre, “vergi incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik olarak yapılan incelemeler neticesinde vergi müfettişleri tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını değerlendirmek üzere” de rapor değerlendirme komisyonları oluşturulacak. Komisyonun üyeleri Vergi Denetim Kurulu başkanı tarafından meslekte on yılını tamamlamış vergi müfettişleri arasından görevlendirilecek.

En az üç asil ve yeterli sayıda yedek üye olacak. İhtiyaç halinde de rapor değerlendirme komisyonu sayısı artırılacak. Komisyonlar tarafından değerlendirilecek raporlara ilişkin konu, sektör veya mükellef grupları Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğe göre, rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmede uygun bulunmayan raporlar, inceleme elemanına geri gönderiliyor. İnceleme elemanı itirazları kabul ederse rapor değiştiriliyor. Ancak kabul etmezse rapor Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu’na veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu’na iletiliyor.

 

Kaynak: Cumhuriyet

 

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir