Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin GİB’in E.97317 Sayılı Yazısı Mükelleflerin Yükünü Kısmen Hafifletti

I-GİRİŞ

Kamuoyunda ‘vergi, varlık ve imar barışı kanunu’ olarak da nitelendirilen 7143 sayılı Yasa, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkur Kanunun 5. maddesi matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri içermektedir. 2016 yılında da benzer hükümleri içeren 6736 sayılı Kanun çıkmıştı.

6736 sayılı Kanuna göre artırım kapsamındaki dönemler; 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 idi.

7143 sayılı Kanuna göre artırım kapsamındaki dönemler; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 dir.

Her iki Kanunda matrah ve vergi artımına ilişkin ortak dönemler; 2013, 2014 ve 2015 tir.

Daha önce 6736 sayılı Kanuna göre 2013, 2014 ve 2015 yılları için Kurumlar/Gelir vergisi yönünden matrah artırımında bulunanlar, 7143 sayılı Kanuna göre herhangi bir dönemde ‘hesaplanan KDV’si’ olmayan mükelleflerin KDV yönünden artırım hükümlerinden yararlanabilmek için yine Kurumlar/Gelir vergisi yeniden artırımda bulunmak zorunda olup olmadıkları hususunda tereddütler yaşanmaktaydı. Bu tereddütler, Gelir İdaresi Başkanlığının 25.07.2018 tarih ve E.97317 sayılı yazısıyla açıklığa kavuşturulmuştur.

II- GİB’İN E.97317 SAYILI YAZISININ GETİRDİĞİ YENİ DURUM

7143 sayılı Kanunla, bir dönemde(ayda) hesaplanan KDV yoksa/sıfırsa, KDV yönünden artırım hükümlerinden yararlanabilmek için Gelir veya Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunması şartı getirilmiş ise de,  Gelir İdaresi Başkanlığının 25.07.2018 tarih ve E.97317 sayılı yazısıyla bu konuya bir istisna getirilmiştir. Bahse konu yazıda, ‘7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırım talebinde bulunulacak yıllara ilişkin KDV beyannamelerinin bazılarında hesaplanan KDV’si bulunmayan ancak, ilgili yıllara ilişkin 6736 sayılı Kanuna göre gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmuş olan mükelleflerin söz konusu yıllara ilişkin 7143 sayılı Kanuna göre gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmasına gerek bulunmamakta olup, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılacak KDV artırımına ilişkin kıyaslamada 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan gelir/kurumlar vergisi artırım tutarının %18’i dikkate alınacaktır.’ Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bahse konu yazı uyarınca, mükellefler 6736 sayılı Kanuna göre 2013, 2014 ve 2015 yılları için Kurumlar/Gelir vergisi yönünden artırımda bulunmuş olması halinde, 7143 sayılı Kanuna göre bu dönemler için KDV yönünden artırım hükümlerinden yararlanabilmek için ayrıca Kurumlar/Gelir vergisi yönünden matrah artırımda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak GİB’in ilgi yazısı uyarınca, KDV yönünden karşılaştırma şartı geçerli olup, KDV yönünden yapılacak karşılaştırmada 7143 sayılı Kanuna göre Kurumlar/Gelir vergisi yönünden artırıma esas tutarın %18 inin dikkate alınmasıdır.

Konuya İlişkin Örnekler:

A ve B mükellefin, KDV beyanlarındaki ‘yıllık hesaplanan KDV tutarları’ ile Gelir/Kurumlar vergisi beyanlarının aşağıda yer verilen tablodaki gibi olduğu varsayımıyla 2015 dönemi için matrah ve vergi artırımında bulunmak istemesi halinde ortaya çıkacak durumlar örneklendirecek olursak; 2015 dönemi için 6736 sayılı Kanun kapsamında Gelir/Kurumlar vergisi yönünden A mükellefin artırım bildirimi BULUNDUĞU; B mükellefin artırım bildiriminde BULUNMADIĞINI varsayalım. (Örneğimizde Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında esas alınacak oran ve asgari matrah dikkate alınacaktır.)

Mükellefler sadece Gelir/Kurumlar vergisi yönünden artırımda bulunabilir veya bulunmayabilir. Ancak mükelleflerin KDV yönünden artırım hükümlerinden yararlanabilmesi için;

-A mükellefin Gelir/Kurumlar vergisi yönünden artırımda bulunma zorunluluğu yoktur ancak karşılaştırma yapılması şarttır.

-B mükellefin Gelir/Kurumlar vergisi yönünden artırımda bulunma zorunluluğu vardır ayrıca karşılaştırma yapılması şarttır.

 

    A mükellefi B mükellefi
Dönem   Hesaplamaya Esas KDV Hesaplamaya Esas KDV
Ocak   0 0
Şubat   15.000 15.000
Mart   15.000 15.000
Nisan   15.000 15.000
Mayıs   15.000 15.000
Haziran   15.000 15.000
Temmuz   15.000 15.000
Ağustos   15.000 15.000
Eylül   15.000 15.000
Ekim   15.000 15.000
Kasım   15.000 15.000
Aralık   15.000 15.000
Toplam-TL a 165.000 165.000
Artırım Oranı b 2,5% 2,5%
Artırım Tutarı c=a*b 4.125 4.125
Gelir/Kurumlar Vergisi beyanı d 100.000 100.000
Matrah Artırım Oranı e 25% 25%
Hesaplamaya Esas Tutar-Beyana Göre f=d*e 25.000 25.000
Hesaplamaya Esas Tutar-Asgari Limite Göre g 40.701 40.701
f veya g hangisi yüksek ise h=f veya g 40.701 40.701
(f veya g hangisi yüksek ise) h* %18 i=h*%18 7.326 7.326
Kurumlar Vergisi Yönünden artırım   Zorunlu değil ancak karşılaştırma var. Zorunlu ve ayrıca karşılaştırma var.
Kurumlar Vergisi Yönünden artırım tutarı j=h*%20 8.140 8.140
       
Esas Artırım Tutarı-KDV yönünden i>c 7.326 7.326
Esas Artırım Tutarı- KDV bildirimi için Kurumlar V. Yönünden artırım tutarı j zorunlu değil 8.140

 

Buradaki esas fark; B mükellefin Kurumlar vergisi yönünden artırımda bulunmak zorunda kalması ile 8.140-TL tutarındaki ilave verginin çıkmış olmasıdır.

III-SONUÇ

7143 sayılı Kanuna göre, KDV yönünden artırım nedeniyle Gelir/Kurumlar vergisi yönünden de artırımda bulunulmasının gerekmesi halinde, söz konusu hesap döneminin kapandığı yıl için belirlenen alt limit matrahları da dikkate alınması, gerekli karşılaştırmalar yapılarak KDV ve Kurumlar/Gelir vergisi yönünden artırımda bulunulması icap etmektedir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının ilgi yazısı uyarınca, 6736 sayılı Kanuna göre 2013, 2014 ve 2015 dönemleri için Kurumlar/Gelir vergisi yönünden artırımda bulunulmuş olması halinde, bu dönemler için 7143 sayılı Kanuna göre KDV yönünden artırım hükümlerinden yararlanabilmek için ayrıca Kurumlar/Gelir vergisi yönünden matrah artırımında bulunulmasına gerek yoktur.

Kaynakça:

-6736 sayılı Kanun ve Genel Tebliğleri

-7143 sayılı Kanun ve Genel Tebliğleri

-Gelir İdaresi Başkanlığının 25/07/2018 tarih ve E.97317 sayılı yazısı.

 

Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir