Limited şirketlerin amme borçlarında ortakların sorumluluğu

6183 Sayılı Kanunu’nun 35’inci maddesinde yapılan değişiklikle limited şirket ortaklarına, vazettikleri (koydukları) veya vaz’ını taahhüt ettikleri sermeye miktarı ile sınırlılık yerine daha geniş anlamda sermaye hisseleri oranında sorumluluk yüklenmiştir.

Limited-sirketlerin-amme-borclarinda-ortaklarin-sorumlulugu

Aynı madde hükmünde yapılan bir diğer değişiklik ile de limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulmalarıdır.

Limited şirket borçlarından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar, 6183 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca amme borçlusu olup, bu Kanun hükümlerine göre takip edilecektir.

Amme borçlusu olarak 6183 sayılı Kanunun 35’inci maddesi uyarınca limited şirket ortakları hakkında takibe geçilebilmesi için, Kanunun 54 ve müteakip maddelerine göre şirket hakkında yapılan takip muameleleri sonucunda amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.

Bu kapsamda limited şirketin tüzel kişiliğe yönelik takip ve tahsil süreci devam ederken limited şirket ortağının sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle limited şirket ortaklarının sorumluluğuna başvurulmadan önce alacaklı tahsil dairelerince Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan tanımlardaki hususlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak işlemlere dayanılarak amme alacağının şirketten tahsil edilememesi[1] veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir