Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası…

Değerli okurlar; ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve bununla hep gurur duyuyoruz.Genç bir toplum olmamızın özel sektörde de avantajlarından yararlanmak için devletimiz gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmeye ve aktif iş gücü içinde yer almaları için her konuda desteklemeye devam ediyor.

Geçen haftalarda sosyal güvenlik primleri konusunda teşvik  düzenlemesi yapıldı. 2016 yılında da genç girişimcilerin  kazançlarının bir kısmının vergi dışı bırakılması konusunda gelir vergisi kanunun da değişiklik yapılmıştı. Bende bu makale ile Genç Girişimlerde Kazanç istisnasını hatırlatmak istedim.

Bildiğiniz üzere, 6663 Sayılı Kanun ile 10.02.2016 tarihinde Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20.Maddesi ile Genç Girişimlerde Kazanç İstisnası düzenlenmişti.

Bu istisnadan kimler yararlanabiliyor ?

  • Mükellef başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerden ticari,zirai ve mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti  kaydı yaptıranlar yararlanabiliyor.

Teşvikten yararlanma süresi ve tutarı :

  • Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren  3  vergilendirme dönemi boyunca
  • Elde ettikleri kazançlarının 75.000 TL  kadarlık kısmı gelir vergisinden muaftır.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip genç girişimler, bu istisnadan 3 yıl boyunda her yıl için ayrı ayrı 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilmek için aşağıdaki özellikli konularada dikkat etmeleri gerekiyor;

  1. İşe başlama kanuni süresinde yapılmalıdır.
  2. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya kendisi tarafından işin bilfiil sevk edilmesi gerekiyor. (Çırak,kalfa,yardımcı işçi  bulundurmak bu şartı bozmaz.Ayrıca askerlik, hastalık, seyahat, tutukluluk gibi mecburi ayrılmalar da bu şartı bozmaz.)
  3. Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle bu maddedeki şartları sağlaması gerekiyor.
  4. Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor. (Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç)
  5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekiyor.

Genç girişimcilerin, istisna kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı kazanç elde etmezlerse ya da istisna haddi olan 75.000 TL’nin altında kazanç elde etmeleri halinde de yıllık gelir vergisi beyannameleri vermeleri gerektiğini unutmamaları gerekiyor.

Genç girişimcilerimize hakları olan vergi avantajları konusunda bilgi edinmelerini ve avantajlardan yararlanmalarını tavsiye eder,başarılar dilerim.

KAYNAKÇA

[1]  Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 20.Madde

[2]  6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun / 10.02.2016 RG

İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir